Skóre DAS 28 - Hodnocení úspěchu léčby

DAS 28 skóre celosvětově odborníky využívaný parametr, který u onemocnění Revmatoidní Artritidou napomáhá stanovit závažnost a progresi této choroby. DAS 28 neboli Disease Activity Score je složen z několika měření, jenž je součástí každé kontroly u speciality. DAS 28 Hodnotí se počet oteklých a bolestivých kloubů (0-28 oteklých a bolestivých kloubů), hladina sedimentace, hladinu C-reaktivního proteinu (CRP) a celkový zdravotní stav pacienta.

DAS 28 je základním paramentrem pro stanovení závažnosti onemocnění a východiskem pro volbu strategie léčby.

Výpočtem DAS28 vniká hodnota, jenž určuje aktivitu tedy i závažnosti revmatoidní artritidy. Pakliže je hodnota DAS28 skóre nižší než 2,6 hovoříme o tzv. stavu remise, kdy se zánět prakticky neprojevuje a je neaktivní. V případě, kdy je hodnota DAS 28 vyšší než 2,6, vnímáme onemocnění jako aktivní a dále jej dělíme na 2 stupně aktivity / závažnosti:

  • > 5,1 – vysoká aktivita,
  • > 3,2 – ≤ 5,1 – střední aktivita,
  • > 2,6 – ≤ 3,2 – nízká aktivita.

Hodnota DAS28 je určujícím kritériem pro stanovení vhodné terapie. Zatímco u nízké aktivit onemocnění se využívá s dostatečným efektem methotrexátu, sulfasalazinu či leflunomidu u středně a vysoké formy onemocnění se využívá cílená léčba (často nesoucí název biologická léčba). Tento druh léčby je nejmodernější terapií a často znamená pro pacienty v jejich léčbě velký přelom.

Cílem léčby je vždy dosažení remise.

Pro výpočet DAS28 skóre je možné použít například kalkulátor na webu Moje medicína.

Zařízení poskytuje zdravotní péči
pro pacienty těchto zdravotních pojišťoven
Kód 111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Kód 201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Kód 205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Kód 211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Kód 207Oborová zdravotní pojišťovna
Kód 213Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
© 2024 Revmatologie Šumperk